Search This Blog

Страницы

Sunday, November 9

Tiryaka Vrikshasana

Tiryaka Vrikshasana (Sway Tree Posture / Sikap pohon berayun)


Tiryaka Vrikshasana

Tiryaka Vrikshasana

Tiryaka Vrikshasana
Tiryaka Vrikshasana

Tiryaka Vrikshasana
Tiryaka Vrikshasana


Tiryaka Vrikshasana
Tiryaka Vrikshasana
Tiryaka Vrikshasana Variations:

Chacra Gomukha Vrikshasana

Chacra Gomukha Vrikshasana

Chacra Gomukha Vrikshasana
Chacra Gomukha Vrikshasana

Uttana Tiryaka Vrikshasana

Uttana Tiryaka Vrikshasana

Uttana Tiryaka Vrikshasana

No comments:

Post a Comment